به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، منوچهر خوشدل افزود: با فرا رسیدن فصل تابستان و افزایش مصرف آب مشترکین تحت پوشش این مجتمع با کمبود آب مواجه می شدند که با تدابیر اتخاذ شده بخشی از مشکلات مشترکین این روستاها مرتفع شد.

وی تصریح کرد، در این راستا عملیات اجرایی تجهیز چاه شماره ۵، احداث موتورخانه و 1300 متر خط انتقال آب تامخزن ۱۰۰۰مترمکعبی مجتمع زهوکی مغیران انجام و به پایان رسید.

به گفته مدیر امور آب و فاضلاب منطقه سه بندرعباس با اجرای این طرح وضعیت آبرسانی به 36 روستای تحت پوشش مجتمع زهوکی مغیران بهبود یافت.

خوشدل در ادامه به اصلاح 600 متر از شبکه آبرسانی محله محمودی روستای سرخون اشاره کرد و گفت: با اتمام اصلاح شبکه مشکل افت فشار آب مشترکین این محله مرتفع شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: