به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، موسی دادی زاده سرخائی با بیان اینکه همه دانش آموزان هرمزگان فرصت حضور در مدرسه را دارند، اظهار داشت: در استان هرمزگان هیچ دانش آموزی به خاطر عدم دسترسی به مدرسه از تحصیل باز نمی ماند.

وی افزود: برای افزایش پوشش تحصیلی دوره ابتدائی، 74 مدرسه یک تا چهار نفره در استان هرمزگان وجود دارد که شامل سه مدرسه یک نفره، 16 مدرسه دو نفره، 22 مدرسه سه نفره و 33 مدرسه چهار نفره می باشد.

دادی زاده اضافه کرد: 30 مدرسه روستایی استان بدون کد روستائی هستند ولی آموزش و پرورش در راستای دسترسی آسانتر دانش آموزان به مدرسه، تحقق پوشش تحصیلی حداکثری و برطرف شدن موانع تحصیل، استمرار روند آموزش در این مدارس را با جدیت دنبال می کند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان تصریح کرد: در تلاش هستیم تا 15 شهریورماه سال جاری در قالب طرح هوشمند سازی، تمام مدارس روستایی استان جهت خدمات بروز آموزش مجازی به اینترنت متصل می گردند و 848 مدرسه شهری نیز به شبکه ملی مدرسه هوشمند وصل می شوند.

دادی زاده با اهتمام آموزش و پرورش هرمزگان در توسعه عدالت آموزشی اشاره کرد و گفت: برای دسترسی دانش آموزان روستایی به آموزش های نوین درسی و برخورداری از تدریس اساتید برتر کشوری و نیز آشنایی با برنامه ریزی های جدید آموزشی و محقق شدن توسعه عدالت آموزشی بین دانش آموزان سراسر استان، لازم است که تمام مدارس استان به شبکه ملی اطلاعات متصل شوند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: