به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،ایرج حیدری در جلسه کارگروه سرمایه گذاری استان هرمزگان با اشاره به ضرورت معرفی ظرفیت های سرمایه گذاری استان، عنوان کرد: ظرفیت های سرمایه گذاری هرمزگان در بخش های مختلف در سطح ملی و بین المللی برای جذب سرمایه گذاری های جدید، معرفی شود.

وی در همین رابطه گفت: کاهش بروکراسی اداری، کاهش زمان پاسخگویی به استعلامات و سرعت در صدور مجوز های لازم برای سرمایه گذاری زمینه جذب سرمایه گذاری های جدید را مهیا می کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان با تاکید بر الکترونیکی شدن فرآیندهای سرمایه گذاری، تصریح کرد: الکترونیکی شدن فرآیندهای سرمایه گذاری در پنجره واحد سرمایه گذاری هرمزگان نقش بسزایی در تحول این بخش ایفا می کند.

حیدری خاطر نشان کرد: بخش صنعت و معدن هرمزگان ظرفیت های بی بدیلی برای اجرای طرح های سرمایه گذاری برخوردار هستند.

وی با اشاره به اهمیت تقویت پنجره واحد سرمایه گذاری، افزود: کل امور اقتصادی و دارایی استان با همکاری دستگاه‌های اجرایی پنجره واحد سرمایه گذاری هرمزگان را تقویت نمایند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان اظهار داشت: پاسخ صریح و شفاف به متقاضیان سرمایه گذاری در بخش های مختلف توسط دستگاه‌های ذیربط نقش بسزایی در تعیین تکلیف طرح های سرمایه گذاری در کمترین زمان ممکن خواهد داشت.

وی گفت: پروسه واگذاری زمین به متقاضیان واقعی اجرای طرح های سرمایه در کارگروه امور زیربنایی استان نیازمند سرعت عمل بیشتری است.

حیدری تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی از تکرار استعلام ها که سبب افزایش هزینه‌های طرح ها توسط سرمایه گذاران می شود خودداری کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان افزود: مدیران دستگاه های اجرایی اقدامات و خدمات صورت گرفته در حوزه سرمایه گذاری استان را که با دستاوردهای های خوبی همراه بوده جهت اطلاع عموم مردم اطلاع رسانی کنند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: