به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، ابراهیم عالی زاده در نشست با جمعی از صیادان شهرستان ابوموسی گفت:  ناوگان صیادی شهرستان ابوموسی با بیش از ۸۰ فروند شناور صیادی و بالغ بر ۴۰۰ نفر صیاد سهمی خوبی از صید و صادی استان را به خود اختصاص داده است.

وی تصریح کرد: وجود سردخانه و کارخانه تن ماهی در این شهرستان می توانند در صورت حمایت مسئولین و خود جامعه صیادی از این واحد های صنعتی با تحویل ماهی به آنها نقش بسزایی در ارتقای فعالیت های شیلاتی در این شهرستان داشته باشد.

عالی زاده با اشاره به اینکه تخصیص محل دائمی برای پارکینگ قایق های صیادی یکی از ملزومات جامعه صیادی این شهرستان است افزود: بدون شک حمایت های خوب فرمانداری و دیگر دستگاه های اجرایی نقش خوبی در مرتفع سازی این مشکل خواهد داشت.

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان  خاطر نشان شد: امید است با توجه به برنامه های پیش رو و همچنین اقدامات و پیگیری های صورت گرفته شاهد ارتقای صید و صیادی اصولی در این شهرستان باشیم.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: