به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،علی صالحی رییس از تشکیل و آغاز به کار اداره تصفیه امور ورشکستگی استان هرمزگان خبر داد.

وی همچنین خاطر نشان کرد: طی حکمی از سوی ریاست معزز قوه قضاییه، محمد شنبه زاده به سمت رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی استان هرمزگان منصوب شد.

رییس شورای قضایی استان هرمزگان در ادامه تأکید کرد: این اداره با رویکرد حمایتی و پیشگیری از ورشکستگی شرکت های تجاری راه اندازی شده است.

صالحی با اشاره به اهمیت ویژه این موضوع در استان هرمزگان به عنوان یک استان تجاری و قطب اقتصادی در کشور ، ابراز امیدواری کرد: با مطالعه دقیق و پیگیری های مستمر توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی استان، مسائل موجود سر و سامان یابد و این موضوع منشاء خیر و برکت برای عموم مردم و زمینه ساز توسعه همه جانبه استان گردد.

شایان ذکر است ، در پایان این مراسم صمد دهقانی رییس کل دادگاه های عمومی و انقلاب بندرعباس نیز با حفظ سمت به عنوان نماینده دادسرای انتظامی قضات در امور نظارت و ارزشیابی معرفی شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: