به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،هاجرعبدی گفت :به کسانی که در شناسایی مراکز غیرقانونی ارز دیجیتال کمک کنند و گزارش وجود مراکز را به این شرکت اعلام کنند تا مبلغ ۱۰ میلیون تومان پاداش داده می‌شود.

وی افزود:برای مراکز استخراج ارز دیجیتال تعرفه برق مشخصی توسط وزارت نیرو تدوین شده که بر اساس آن قرارداد منعقد شده و انشعاب واگذار می شود. 

عبدی گفت: برخی مراکز دستگاههای استخراج ارز دیجیتال از برق خانگی استفاده می کنند که این اقدام غیرقانونی و براساس قانون با آنها برخورد می شود.

وی  اظهار داشت: کسانی که در شناسایی مراکز غیرمجاز با شرکت توزیع برق همکاری کنند براساس تعداد دستگاههای شناسایی شده و حجم مصرف برق به آنها پاداش تعلق می گیرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: