به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، محمودرضاامیاری در جلسه هم اندیشی هیات های ورزشی استان اظهارداشت: توسعه ورزش حوزه قهرمانی و همگانی در هرمزگان یکی از برنامه های مهمی است که با ارائه ایده ها و نظرات و برنامه های هیئت های ورزشی استان شاهد رشد و توسعه روز افزون ورزش هرمزگان باشیم.

وی افزود:درسال 98 مسابقات،میزبانی ها و همایش ها ،وبرنامه ها و فعالیت های مختلفی در حوزه ورزش همگانی و قهرمانی صورت گرفته است و مقام عالی وزارت ،استاندارمحترم هرمزگان ، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی ،توجه ویژه ای به ورزش استان هرمزگان دارند و همگی برای ارتقاء ورزش استان پای کار هستند.

امیاری تصریح کرد: وزارت ورزش وجوانان نگاه و توجه خاصی به المپیاد استعدادهای برتر ورزشی دارد و نیز در سال گذشته استعدادهای ورزشی خوبی در استان کشف شد که امیدواریم با بهبود شرایط فعلی جامعه فعالیت ها و عملکردهای ورزشی در سطح استان دوباره احیا شود.

متولی ورزش وجوانان استان خاطرنشان ساخت: ایجاد تعامل و همبستگی هیاتهای ورزشی اداره کل بسیار ارزشمند است و قطعا نتیجه این تعامل و همکاری معرفی قهرمانان و ملی پوشان در سطح ملی و بین المللی خواهد بود و می بایست هیئت های ورزشی از همه ظرفیت های استان جهت توسعه و ارتقاء ورزش در هرمزگان استفاده کنیم .

وی افزود:اداره کل ورزش وجوانان پیگیر ایجاد صندوق حمایتی جامعه ورزش است که با تشکیل این صندوق حمایتی ،تمام هیئت های ورزشی و تیم های لیگ های برتر و ورزشکاران را از نظر مالی حمایت نماییم.

مدیرکل ورزش وجوانان هرمزگان، درادامه یادآورشد: هیئت های ورزشی می توانند طبق ماده27در طرح های مشارکتی ساخت و اتمام پروژه های اماکن ورزشی سرمایه گذاری نمایند و از خدمات و تسهیلات نیز بهره مند و خدمات ورزشی ارائه دهند.

امیاری یادآورشد: براساس ثبت اطلاعات و مستندات در سامانه و ارزیابی از طریق وزارت ورزش وجوانان اعتبارات به استان ها تخصیص داده خواهدشد.

وی بیان داشت: پیگیر تخصیص اعتبارات جهت تکمیل پروژ ه های ورزشی استان هستیم و 29پروژه ورزشی در هفته دولت افتتاح و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

متولی ورزش وجوانان یادآورشد: استان هرمزگانی ها مردمانی با فرهنگ ،اصیل ، ورزشکاران و پهلوانان اصیل وبزرگی دارد و امیدواریم با همکاری و کمک و همبستگی همه مسئولین جهت ارتقاء ورزش استان برنامه ریزی و تلاش کنیم و هرمزگان را با ورزش به کشور و همه دنیا معرفی نماییم.

درادامه خادمی معاون ورزشی اداره کل گزارشی از عملکرد ورزشی حوزه همگانی،قهرمانی و آموزشی و باشگاهها را ارائه نمودند.                 

لازم بذکراست؛ درپایان روسای هیئت های ورزشی عملکرد هیئت های خود در سال98 ارائه ،نظرات و پیشنهادات خودرا بیان نمودند.

گفتنی است،جلسه هم اندیشی روسای ورزشی با مدیرکل ورزش وجوانان هرمزگان به ریاست امیاری مدیرکل ورزش وجوانان و با حضورمعاونین ،روسای هیئت های ورزشی وسایر اعضاء در محل سالن جلسات غدیر فرمانداری بندرعباس برگزارگردید.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: