به گزارش  خبرگزاری برنا در هرمزگان ، مسعود بارانی پیش از این معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان، ریاست شیلات شهرستان قشم،مشاور رئیس سازمان جهاد کشاورزی در امور آبزی پروری و شیلاتی و رئیس اداره امور صید شیلات هرمزگان را در کارنامه خود  دارد.

لازم به ذکر است پیش از این  دکتر عبدالرسول دریایی عهده دار سمت  معاون آبزی پروری شیلات هرمزگان بود که به سمت مدیرکلی شیلات هرمزگان  منصوب شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: