به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، جهانگیر حسین زاده افزود: برای تکمیل این پروژه و آبرسانی به روستا علاوه بر احداث مخزن 500 متر مکعبی، 1600 متر خط انتقال احداث شده است.

وی گفت: اعتبار احداث مخزن توسط یکی از خیران و احداث خط انتقال و پمپ نیز از محل اعتبارات آب و فاضلاب  تامین شده است.

حسین زاده افزود: آب روستای گوین از ۲حلقه چاه تامین می شود که با آبگیری مخزن جدید هفته دولت امسال به طور رسمی وارد مدار بهره برداری می شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: