به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، جلسه ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار استان هرمزگان به ریاست علی صالحی، رییس کل دادگستری استان هرمزگان و با حضور دیگر اعضا برگزار شد.

وی در جریان این نشست اجرای کامل دستورالعمل کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار را ضرورتی اجتناب ناپذیر در راستای ارتقای شاخص امنیت اجتماعی برشمرد.

صالحی با تأکید بر لزوم به روز رسانی بانک اطلاعاتی مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار خاطرنشان کرد: کسب اطلاع از آخرین وضعیت این افراد در محیط زندان و سطح جامعه به موازات اشراف اطلاعاتی و رصد اقدامات آن ها، منجر به سلب هرگونه تحرک و اقدام سوء احتمالی خواهد شد.

عالی‌ترین مقام قضایی استان هرمزگان تصریح کرد: با اتکاء به برنامه ریزی دقیق و توسعه زیر ساخت‌های لازم به منظور تقویت سامانه‌های کنترل و پایش می‌توان علاوه بر پیشگیری و مراقبت، از تکرار اعمال مجرمانه نیز جلوگیری کرد.

صالحی با اشاره به لزوم افزایش هزینه ارتکاب مجدد جرم برای مجرمان سابقه دار یادآور شد: دستیابی به این هدف تنها در سایه هم افزایی و هماهنگی میان سازمان‌ها و نهاد‌هایی متولی و نظارت و کنترل ویژه از سوی ضابطین محقق می‌شود.

رییس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه افزود: با اتخاذ تدابیر لازم و استفاده از ابزار‌های قانونی موجود، رفتار‌های مجرمانهٔ بزهکاران سابقه‌دار، حرفه‌ای و خطرناک به صورت مستمر، رصد می‌شود و نیروی انتظامی و نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی به عنوان متولیان تأمین امنیت با حمایت قاطع دستگاه قضایی در راستای جمع آوری این افراد و کاهش موارد ارتکاب جرایم اقدام می‌کنند.

وی همچنین بر لزوم اهتمام ویژه رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی به منظور جلب و دستگیری این مجرمان تأکید کرد و در این رابطه، استفاده از ابزار‌های قانونی موجود با هدف کنترل و پایش مستمر و هدفمند را خواستار شد.

رییس کل دادگستری استان هرمزگان در پایان اجرای طرح کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار را گامی بلند در راستای ارتقای شاخص امنیت در مناطق مختلف استان هرمزگان و توجه ویژه به موضوع حقوق شهروندی عنوان کرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: