به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، علی باقرزاده همائی در نشست شورای مدیران این سازمان اظهار کرد: در سال زراعی جدید هدف، افزایش تولید محصول بوده و بایستی تولیداتی که نیاز استان است را کشت کنیم.

وی افزود: رعایت برنامه کشت و سطوح تعیین شده مورد تاکید وزیر جهادکشاورزی بوده و تعاون روستایی مکلف به مدیریت بازار در بخش کشاورزی می باشد.

این مسوول با تاکید بر لزوم استفاد از تکنولوژی های جدید در بخش کشاورزی ابراز داشت: با استفاده از تکنولوژی های جدید در بخش کشاورزی بهره وری بهتری خواهیم داشت.

باقرزاده در ادامه بیان داشت: با رعایت سیاست بهره وری محصول ،افزایش تولید را خواهیم داشت که بالطبع تولید اقتصادی محصول را در بخش کشاورزی استان خواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه عملکرد در بسیاری از محصولات کشاورزی استان بالا می باشد، اظهار کرد: با سورت کردن محصول لیموترش در استان موفق به مدیریت قیمت این محصول در استان شدیم.

رییس سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان همچنین به برنامه ریزی منجسم و دقیق از مرحله تولید تا بسته بندی محصولات کشاورزی استان هرمزگان تاکید کرد .

باقرزاده در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم انتقال کشت سبزی و صیفی به گلخانه تاکید کرد و افزود: کشاورزان برای ادامه کشت در آینده بایستی به سمت انتقال این کشت به گلخانه ها سوق پیدا کنند.

وی با بیان اینکه درصدد تکمیل زنجیره تولید گوشت مرغ در کل استان هستیم، افزود: در شهرستان بستک این زنجیره به طور کامل ایجاد شده است و قصد داریم تکمیل زنجیره تولید گوشت مرغ را به کل استان تعمیم دهیم.

این مسوول در پایان خاطرنشان ساخت : مهمترین فعالیت های اقتصادی و تولیدی در استان هرمزگان در بخش کشاورزی انجام می شود که این موضوع خود گواه بر این دارد که بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی استان نقش وافری خواهد داشت.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: