به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، حمیدرضا نصیری با اشاره به صدور اولین مجوز spf  در شهرستان بندرلنگه  توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان گفت: در شهرستان بندرلنگه تولید مولدین عاری از بیماری های خاص پرورش میگو با ظرفیت پرورش 200 هزارقطعه و ظرفیت تکثیر 2 میلیون قطعه انجام شده است.

وی افزود: از اهم فعالیت های واگذار شده به این سازمان می توان صدور مجوزهای دام، طیور، پرورش میگو، ماهی درقفس ، ماهی های زینتی، گرمایی، دریایی و غیره ، گلخانه، فروشگاه سموم، کلینیک، ضدعفونی، انسکتاریوم و آبیاری تحت فشار، دامداری کوچک روستایی و پروانه اشتغال فروشگاه نام برد.

نصیری خاطر نشان کرد: الویت اصلی سازمان در دوره پنجم استفاده از تکنولوژی های نوین برای افزایش تولید در واحد سطح می باشد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: