به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، علی باقرزاده همائی در نشست شورای بخش کشاورزی اظهار داشت: حوزه کشاورزی به دلیل گستردگی و تنوع محصولات، در صورتی که مورد توجه لازم قرار بگیرد می تواند به اشتغالزایی و افزایش میزان صادرات غیر نفتی کمک وافر نماید.

وی با تاکید بر اینکه بایستی نقاط ضعف در بخش کشاورزی برطرف شده و نقاط قوت پررنگتر جلوه نماید، افزود: جایگاه بخش کشاورزی بایستی سرآمد تمام ارزیابی ها باشد.

رییس سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان با اشاره به جایگاه مطلوب و برتر بخش کشاورزی نسبت به سایر بخشها اظهارامیدواری کرد: با تلاش و همت بایستی جایگاه برتر بخش کشاورزی در استان به صورت مستمر حفظ شود.

وی با قدردانی از تعاونی مسکن این سازمان که همیشه نمونه بوده است ، تصریح کرد: درصدد خانه دارشدن تمامی کارمندان در سازمان هستیم.

باقرزاده در پایان ابراز داشت: کمبود نیرو در بدنه سازمان را بایستی با نیروی کارآمد و استفاده از بخش خصوصی جبران کرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: