به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، در ابتدای این جلسه احمدبهفرد از الماس چراغ دار معاون پیشین مخابرات بابت خدمات و کارهای بسیار ارزشمندی که در طول خدمت درمنطقه خلیج فارس انجام داده اند تشکر و قدردانی نمود.

وی در ادامه از سه دهه خدمت علیرضا تقوامنش معاون پیشین منطقه فارس تشکر کرده و ضمن خیر مقدم برای وی در سمت جدید معاونت مخابرات منطقه خلیج فارس آرزوی موفقیت کرد.

در ادامه مدیر منطقه  نیز از تلاش و خدمات ارزشمند الماس چراغ دار که از بدو تاسیس منطقه تا کنون حضورداشتند تشکر و قدردانی نمود و برای معاون جدید مخابرات منطقه  علیرضا تقوا منش آرزوی موفقیت کرد.

علیرضا عطار افزود: انتظار می رود با حضور معاون جدید مخابرات علی رغم کمبود نیرو و کارهای زیادی که در منطقه وجود دارد،کارها باسرعت مضاعف پیش برود.

وی بیان داشت: با توجه به سیاست ارزشمند شرکت  در بحث جابجایی همکاران ، امید است با همکاری و همدلی همه همکاران کارها به نحو مطلوب پیش برود.

در ادامه حکم انتصاب معاون جدید مخابرات توسط ستاد بصورت ویدئو کنفرانس قرائت شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: