به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، پطرس ترابی با بیان اینکه در همین مدت ۸۰۰ متر کانال سازی انجام شده است، اظهار کرد: ساخت کانال خیابان دانشگاه و سوم خرداد از مهمترین برنامه‌هاست.

وی ادامه داد: همچنین در مدت شش ماهه نخست امسال ۲۰۰ متر از خور سنگ کن بدنه سازی و کف سازی شده و ۴۰۰ متر از خور کشاورز بدنه سازی و ۶۰۰ متر نیز کف سازی شده است.

سرپرست منطقه یک شهرداری بندرعباس، خاطرنشان کرد: لکه گیری و بازسازی ۵۰۰ متر از جداول و پیاده‌روهای اصلی و فرعی این منطقه از دیگر اقدامات شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به شرایط موجود و وضعیت نامناسب شهر در دوران شیوع کرونا، جمع آوری بموقع زباله‌ها، ساخت پیاده رو، رفع آبگرفتگی معابر و سایر خدمات نیز به خوبی ارائه شده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: