به گزارش خبرگزاری برنا در  هرمزگان،مجتبی قهرمانی  در جریان این بازدید با اشاره به استقرار تیم ویژه‌ای از پلیس امنیت اقتصادی در پایانه بار، هدف از اجرای این طرح را اجرای موازین قانونی به منظور احقاق حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حقوق رانندگان و تبعیض علیه آن‌ها عنوان کرد.

وی تأکید کرد: در صورت هرگونه تخلف و بی توجهی به نوبت دهی از سوی رانندگان، متصدیان، مسئولان توزیع بار و شرکت‌های حمل و نقل، یا دریافت مبالغ اضافی، با متخلفان بر اساس موازین قانونی برخورد خواهد شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: