به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، سهراب بناوند با بیان این مطلب گفت: در راستای  آشنایی هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی شهرستان بستک یک دوره آموزش تکمیلی گلابتون دوزی بارعایت پروتکلهای بهداشتی در سالن دبیرستان محمدیه دهتل از توابع بخش مرکزی بستک برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه دراین دوره هنرمندان با آخرین تکنیک های دوخت گلابتون و البسه محلی آشنا شدند، افزود:به دلیل رعایت مسایل بهداشتی این دوره آموزشی در دو شیفت برگزار شد که 30 نفر از هنرمندان گلابتون دوزی در آن شرکت نمودند.

دهستان دهتل با دارا بودن بیش از ۸۰ نفر صنعتگر در رشته گلابتون دوزی، خوس دوزی و خوس بافی و یک باب خانه صنایع دستی یکی از مراکز مهم تولید البسه محلی در شهرستان بستک می باشد

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: