به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، در این نشست مقرر شد اگهی فراخوان و مزایده برای فاز دوم طرح با قیمت پایه کارشناسی انجام شود و واگذاری به سرمایه گذار دارای اهلیت و صلاحیت مشروط بر تسویه بدهی ۱۲۰ نفر بهره بردار طرح سازه داربستی و اخذ تعهد محضری از بهره برداران مبنی بر عدم ادعا بر روی اراضی انجام شود.
 
گفتنی است؛ تسریع در فرایند واگذاری و تحویل زمین به سرمایه گذار در فاز دوم نیز از دیگر مصوبات نشست مذکور بود.
 
همچنین مقرر شد برنامه کشت  ۲۰۰۰ هکتار شرکت سهامی زراعی و شرکت بهشت دشت مکران در فاز اول ارائه شود.
 
شایان ذکر است؛ شرکت آب منطقه ای نیز متعهد گردید آب موردنیاز را بر اساس برنامه کشت ۲۰۰۰ هکتار فاز اول و ۹۰۰ هکتار فاز دوم با عقد قرار داد با شرکتهای سهامی زراعی و شرکت بهشت دشت مکران تامین نماید.
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: