به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس با دستور کار جلسه " انتخاب اعضای کمیسیون‌های تخصصی شورای اسلامی شهر بندرعباس و معرفی اعضای محترم در کمیسیونهای شهرداری بندرعباس" برگزار شد که پس از رأی‌گیری در صحن شورا اعضای  کمیسیون‌های شورای اسلامی شهر بندرعباس مشخص شدند.

در این جلسه برای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بندرعباس: احمد عامری سیاهوئی، کیانوش جهانبخش، مجید عسکری زاده، اسماعیل بواشه، فاطمه جراره نامزد شدند که کلیه کاندیداها با اکثریت آرا به عضویت این کمیسیون در آمدند.

برای کمیسیون سلامت، بهداشت و خدمات شهری شورای اسلامی شهر بندرعباس: مجید عسکری زاده، فاطمه جراره، فرزانه آرامش، رضا حیدری زاده، اسلام باوقار نامزد شدند که کلیه کاندیداها با اکثریت آرا به عضویت این کمیسیون در آمدند.

برای کمیسیون بودجه و برنامه ریزی شورای اسلامی شهر بندرعباس: فیصل دانش، جواد بلارک، آبتین امیری، رضا حیدری زاده، فرزانه آرامش و فاطمه جراره نامزد شدند که رضا حیدری زاده ، آبتین امیری ، فیصل دانش ، فرزانه آرامش و جواد بلارک به عضویت این کمیسیون در آمدند.

برای کمیسیون فنی و شهرسازی شورای اسلامی شهر بندرعباس: اسماعیل بواشه، رضا حیدری زاده، فیصل دانش، اسلام باوقار و مجید عسکری زاده نامزد شدند که کلیه کاندیداها با اکثریت آرا به عضویت این کمیسیون در آمدند.

برای کمیسیون حقوقی، نظارت و ارزیابی شورای اسلامی شهر بندرعباس: کیانوش جهانبخش، آبتین امیری، احمد عامری سیاهوئی، جواد بلارک و فیصل دانش نامزد شدند که کلیه کاندیداها با اکثریت آرا به عضویت این کمیسیون در آمدند.

برای کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر بندرعباس: اسلام باوقار، فرزانه آرامش، آبتین امیری، کیانوش جهانبخش، جواد بلارک و اسماعیل بواشه نامزد شدند که آبتین امیری و کیانوش جهانبخش ، اسماعیل بواشه ، اسلام باوقار و جواد بلارک به عضویت این کمیسیون در آمدند.

در ادامه جلسه پس از رای گیری، اعضای شورای شهر در کمیسیون های شهرداری نیز  انتخاب شدند.

-کمیسیون معاملات: کیانوش جهانبخش 

-کمیسیون بدوی ماده  100: فیصل دانش و مجید عسکری زاده

-کمیته مشورتی فنی ، حقوقی و مالی شهرداری: اسلام باوقار- فاطمه جراره   - فرزانه آرامش- رضا حیدری زاده

-کمیسیون ماده 77 :جواد بلارک و رضا حیدری زاده

- کمیسیون عالی سرمایه گذاری: مجید عسکری زاده 

-کمیته حقوقی: فیصل دانش و کیانوش جهانبخش

- کمیته فنی: اسماعیل بواشه- مجید عسکری زاده- رضا حیدری زاده- فرزانه آرامش

- کمیسیون تحویل موقت و قطعی پروژه های عمرانی  : آبتین امیری

-کمیسیون ماده 38: فیصل دانش

- کمیسیون ماده 14 : اسلام باوقار 

-کمیته رفاه: اسلام باوقار

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: