به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،مرضیه کاظمی گفت: کارگاه آموزشی دانش افزایی وارتقاء مهارت با موضوع کارآفرینی کسب و کار اجتماعی،  درسالن اجتماعات اداره کل ورزش وجوانان استان هرمزگان بارعایت پروتکل های بهداشتی برگزارشد.

وی گفت:+آشنایی سمن ها با قوانین کلی،عمومی وتخصصی درحوزه کارآفرین وکسب وکاراجتماعی

+شناسایی حوزه های مختلف_کسب دانش تخصصی درنحوه جمع آوری اطلاعات

+آشنایی باآسیب های رفتاری وارجاع به مراکزمساوره

+آگاهی دادن درجهت رشدسلامت روان وبهداشت فردی افراد

ازسرفصل ها وموضوعات مورد بحث و بررسی در کارگاه کارآفرینی وکسب وکاراجتماعی بود.

کاظمی گفت: توانمندسازی سمن هاجهت ارتقاءسطح مشارکت اجتماعی و افزایش دانش ومهارت فردی،گروهی وخلاقه ، ازاهداف برگزاری کارگاه یک روزه با حضور دبیران و اعضای سازمان های مردم نهاد جوانان بود.

وی در انتها گفت: کارگاه دانش افزایی وارتقاء مهارت تحت عنوان کارآفرینی کسب وکاراجتماعی ،به صورت رایگان وبا ارائه گواهینامه معتبر پایان دوره برای شرکت کنندگان همراه بود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: