به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،محمودرضا امیاری ضمن بازدید از مجموعه ورزشی آزادی خمیر در جریان مسایل و مشکلات و تعمیر و تجهیز همچنین ساخت و سازهایی که در این مجموعه درحال انجام است قرار گرفت.

در این بازدید که یونس برهم رئیس اداره ورزش و جوانان بندرخمیر، مهندس مسیحی رئیس دفتر فنی اداره کل ورزش و جوانان و ادریس طاهری پور خیر ورزشیار و پیشکسوت ورزش شهرستان حضور داشتند، امیاری از حمایتهای ادریس طاهری پور به جهت حمایتهای همیشگی اش از ورزش بندرخمیر تشکر و قدردانی کرد.
 
گفتنی است: مدیرکل ورزش و جوانان استان هرمزگان در ادامه سفر به بندرخمیر از اماکن و فضاهای ورزشی همچنین پروژه های دردست اقدام بخش مرکزی این شهرستان نیز بازدید نمود.
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: