به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، محمودرضاامیاری در این نشست اظهارداشت: امیدوارم با افزایش تقویت حوزه ورزش حرفه ای در بانوان،بتوانیم در کشور سرآمد باشیم و با این رویکرد،بتوانیم بانوان بیشتری از استان در رشته های هدف نیز درسطح تیمهای ملی داشته باشیم.

وی افزود:جهت توسعه و گسترش ورزش بانوان در سطح استانی ، کشوری وجهان باید بحث استعدادیابی را بصورت جدی دنبال کنیم.

امیاری با تاکید برایجاد پایگاه استعدادیابی ،قهرمانی بیان نمود: ایجادو تجهیز این پایگاه با وسایل پیشرفته ومدرن باعث کشف استعداد های برتر در رشته های ورزشی در تمامی بخش ها و شهرستان استان خواهدشد.

متولی ورزش وجوانان یادآورشد:: رویکرد وزرات ورزش و جوانان و به تبع ادارات کل، تمرکز زدایی از مرکز و توجه به شهرستان ها، بخشها و روستاها است بگونه ای که می توان استعدادهای بالقوه ای بسیارزیادی در حوزه ورزش بانوان را در شهرستانها و روستاهای استان کشف نمود.

گفتنی است:دومین نشست تخصصی کمیته قهرمانی کارگروه ورزش بانوان استان هرمزگان به ریاست امیاری مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان، معاونین اداره کل ونواب روسای هیاتهای ورزشی عضو کمیته ،با موضوع شناسایی و تعیین رشته های هدف استان در بخش بانوان ، ارائه طرح استعدادیابی و برنامه ریزی در رشته های هدف درسالن جلسات اداره کل برگزار گردید.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: