به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، جلسه توسعه و بهره وری نخیلات شهر فین با حضور ترابی معاون بهبود تولیدات گیاهی و گرگیج مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی برگزار شد.

در این جلسه در خصوص احداث بازارچه محلی فروش خرما در دوراهی فین، تعیین تکلیف زمین های اوقاف کروکی و مساحت و تعداد بهره بردار،تعیین تکلیف آب مازاد چشمه های فین و مارم بحث و تبادل نظر شد.

همچنین در خصوص مدیریت منابع آب فین با تشکیل کارگروه و کمک میراب ، توسعه کشت نخل نر، بسته بندی و فرآوری خرما و ثبت ذخیره ژنی نخلستان های فین نیز تصمیماتی گرفته شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: