به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،محسنی زاده افزود: با تثبیت اسناد مالکیت دولت در عرصه های ملی، زمینه سوء استفاده افراد سودجو و فرصت طلب و کسانی که به عرصه ‌های منابع طبیعی چشم طمع و تعرض دارند کنترل می شود.

وی تصریح کرد: انجام این امر علاوه بر اجرایی کردن فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری و مبارزه با مفاسد اقتصادی، یکی از بسترهای مهم و اساسی جهت توسعه پایدار، ایجاد اشتغال و تولید و بهره‌برداری بهینه از منابع طبیعی بوده و تأثیر بسزایی خواهد داشت.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: