به گزارش خبرگزاری برنا در  هرمزگان،حمید رسولی در سفر به استان هرمزگان در خصوص تامین کودهای شیمیایی اظهار کرد: در جریان سفر جهانگیری معان اول رییس جمهور و خاوازی وزیرجهادکشاورزی تامین و تدارک کودهای فسفاته و پتاسه به نحو مطلوبی انجام شده و مقادیر مورد نیاز استانها با حجم قابل ملاحظه ای در حال ارسال می باشد.

وی همچنین افزود: خوشبختانه ذخیره مناسبی در بنادر و کلیه استانها نیز وجود دارد.

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور با بیان اینکه کود اوره نیز که تولید داخلی است تا دیروز قریب به یک میلیون و 200 هزار تن از این کود تحویل استانها داده شد، تصریح کرد: تا پایان سالجاری نیز 2 میلیون و 400 هزار تن طبق برنامه تحویل خواهد شد .

رسولی در پایان خاطرنشان کرد: کشاورزان عزیز هیچ نگرانی در خصوص تامین کودهای شیمیایی اعم  ازته، فسفاته و پتاسه نداشته باشند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: