به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،بر اساس این اطلاعیه آب مشترکین شهرک پیامبر اعظم از ساعت 17 دوشنبه 7 مهر تا 5 صبح  سه شنبه 8 مهر به علت اصلاح شبکه قطع می شود.

بدینوسیله ضمن عذرخواهی از مشترکان محترم، تقاضا می شود با رعایت اصل صرفه جویی نسبت به ذخیره سازی به موقع آب مورد نیاز خود اقدام نمایند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: