به گزارش خبرگزاری برنا در  هرمزگان، بهرامی نژاد گفت: محدودیت زمین های مناسب برای توسعه طرح های کشاورزی و جنگلداری طرح‌های نوین اقتصادی-صنعتی، احتماعی، محیط زیست، مسکن و شهرسازی و سایر فعالیتها ایجاب می نماید از سرزمین و اراضی موجود کشور استفاده بهینه شود بنابراین ضروریست اطلاعات دقیق و صحیح از جای جای اراضی دولتی آن داشت و با توجه به تناسب و قابلیت هر یک از قطعات اراضی برای آن برنامه ریزی نمود.

وی افزود پس از مکان گذاری دقیق اراضی ملی و فک مستثنیات مردمی و طرحهای اجرائی ،مدیریت خالصه اراضی ملی، محقق و قطع ید فرصت طلبان و افراد سودجو نیز تضمین می گردد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: