به گزارش خبرگزاری برنا در  هرمزگان، جهانگیر حسین زاده افزود: اصلاح این خط به طول 2800 متر از ایستگاه پمپاژ آبشیرین کن تا مخزن دو هزار و همچنین مخزن 500 متر مکعبی در حال انجام است.

وی افزود: با اتمام اصلاح این خط، وضعیت آب روستاهای تحت پوشش مجتمع کشار بهبود می یابد.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان خمیر همچنین به احداث ایستگاه پمپاژ کنار مخزن 500 متر مکعبی و بین راهی چاه لیمو اشاره کرد و گفت: این پروژه نیز 34 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

به گفته حسین زاده، علاوه بر احداث مخزن، خط انتقال رفت و برگشت نیز در حال اجراست.

وی افزود: با تکمیل این پروژه میزان ذخیره آب نیز افزایش خواهد یافت.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: