به گزارش خبرگزاری برنا در  هرمزگان ، سرهنگ محمد حسن آزادی با بیان اینکه در این مدت 178 فروند شناور صیادی به علت عدم رعایت محدوده صیدگاه و دیگر تخلفات صیادی به کمیسیون رسیدگی تخلفات صیادی معرفی شده اند  گفت: همچنین در این مدت ، یک هزار و 385 طاقه تور منوفلامنت ، 48 دستگاه تور ترال قایق و 55 جفت تخته ترال کشف شده است.

وی در ادامه از کشف بالغ بر 111 تن انواع آبزیان صید شده غیرمجاز در این مدت و در آبهای استان هرمزگان خبرداد.

سرهنگ آزادی خاطرنشان شد: این استان با نوار ساحلی بالغ بر 2200 کیلومتر،22 بندرصیادی ، 39 مرکز تخلیه صید وبرخورداری از 4 هزار و 500 فروند شناور صیادی و 32 هزار صیاد فعالیت های گسترده ای را برای حفاظت از منافع صیادان و ذخایر آبزیان بر عهده دارد.

وی افزود: شماره تلفن 33331434 ستاد یگان حفاظت از منابع آبزیان شیلات هرمزگان برای دریافت هرگونه اخبار و اطلاعات در راستای تخلفات صید و صیادی اختصاص یافته است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: