به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، عبدالرضا پیروی منش با اشاره به تصمیمات جلسه کارگروه تنظیم بازار کشور مبنی بر تعرفه جدید خدمات دفاتر اقامت و اشتغال اتباع خارجی گفت: بر اساس مدارک، مستندات و بررسی های کارشناسی صورت گرفته و با لحاظ سهم هر یک از عوامل موثر در بهای تمام شده و افزایش نرخ عوامل از قبیل هزینه ها، تعرفه جدید خدمات مذکور اعلام شد.

وی نرخ تعرفه خدمات و اشتغال اتباع خارجی را ثبت نام و چاپ کارت آمایش اتباع خارجی 450.000 ریال ، ثبت نام و چاپ کارت پروانه کار 450.000 ریال ، صدور و تمدید روادید و اقامت اتباع خارجی 450.000 ریال ، برگ تردد بین شهری پناهندگان مبداء 100.000 ریال ، مقصد 50.000 ریال ، صدور برگه دانش آموزی 250.000 ریال، تمدید برگه دانش آموزی 200.000 ریال ، ثبت نام اعزام اتباع خارجی به مراسم اربعین 325.000 ریال ، طرح مراجعت اتباع افغانستان به کشورمان 250.000 ریال ، سرشماری و تشکیل پرونده اتباع غیر مجاز 250.000 ریال اعلام نمود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: