به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، علی صالحی در خصوص اقدامات انجام شده به منظور حفاظت از اراضی ملی در استان، اظهار داشت: در راستای حفظ حقوق عامه و صیانت از بیت‌المال با دستور مقام قضایی از مساحتی بالغ بر ۲۹ هکتار از اراضی ملی در منطقه توکهور هشتبندی استان هرمزگان رفع تصرف شد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به سیاست‌های ابلاغی در دوره تحول دستگاه قضایی و در راستای احقاق حقوق عامه به استناد تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور، این زمین‌ها با دستور مقام قضایی و توسط یگان حفاظت شهرستان میناب اعاده شده است.

رییس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین با تأکید بر لزوم برخورد قاطع قضایی با متصرفان اراضی ملی یادآور شد: متخلفان برابر قانون و مقررات تحت تعقیب قرار می‌گیرند و با قلع و قمع ساخت و ساز‌های غیرمجاز، اراضی ملی که متعلق به عموم است از دستبرد متجاوزان و فرصت طلبان محفوظ می‌ماند.

این مقام قضایی خاطر نشان کرد: مشارکت و هم افزایی همه دستگاه‌ها و اطلاع رسانی مردمی امکان برخورد به موقع با متصرفان را فراهم می‌کند و به همین منظور دستگاه قضایی استان هرمزگان به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارشات مردمی در این خصوص است.

شایان ذکر است: شهر هشتبندی در ۶۵ کیلومتری میناب واقع گردیده و با استان کرمان از طریق شهرستان منوجان هم‌مرز است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: