به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،امین قصمی افزود: با اجرای تعهدات سرمایه گذار جدید و ایجاد تاسیساتی نظیر مخزن و سیستم پیش تصفیه،  تا پایان شش ماهه دوم امسال این آب شیرین کن به ظرفیت نهایی 1200 مترمکعب می رسد.

وی گفت: ظرفیت در مدارِ این آب شیرین کن طی شش ماه گذشته به علت فرسودگی تاسیسات و عدم انجام تعهدات سرمایه گذار قبلی، 200 مترمکعب در شبانه روز بوده است که در نتیجه این روستاها با مشکل کمبود مواجه بودند.

مدیرعامل آبفا استان ادامه داد، در حال حاضر آب شرب روستاهای سَلَخ و گامبرون با ظرفیت 900 مترمکعب از طریق شبکه آب روستایی توزیع می شود در حالی که پیش از این آبرسانی به روستاهای مذکور به صورت سیار و هر دو هفته یکبار انجام می شد. 

به گفته قصمی، با بهره برداری از ظرفیت نهایی آب شیرین کن سَلَخ آب شرب مورد نیاز دو روستای سلخ و گامبرون  با جمعیتی بالغ بر 5 هزار نفر تامین و بخشی از وعده های آبفا برای کاهش تنش آبی در روستاهای جزیره قشم محقق می شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: