به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،یوسف عابدینی ابراز داشت: بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه های تردد شمار، در شش ماهه اول سال جاری تعداد 55 میلیون و 507 هزار و 799 تردد در محورهای مواصلاتی استان هرمزگان به ثبت رسیده است که 26 درصد از کل این تردد سهم وسایل نقلیه سنگین بوده است.

وی با اشاره به اینکه بیشترین تردد وسایل نقلیه سنگین در محور بندر شهید رجائی-بندرعباس با 888 هزار و 111 وسیله نقلیه سنگین به ثبت رسیده است افزود: تا پایان شهریور ماه 3 میلیون و 552 هزار و 444 تردد در پرتردد ترین محور استان صورت گرفته است و سه راهی لاور چهو- لامرد نیز کم ترددترین محور می باشد.

عابدینی گفت: در شش ماهه اول سال، متوسط نرخ جریان ترافیک در سطح راههای مواصلاتی استان معادل 193 وسیله نقلیه در ساعت بوده، ضمن اینکه بیشترین نرخ این جریان ترافیکی مربوط به محور بندر شهید رجایی-بندرعباس  با نرخ جریان تردد 851 وسیله نقلیه در ساعت و کمترین نرخ جریان ترافیک در این ایام با 24 تردد وسیله نقلیه در ساعت مربوط به محور سه راهی لاور چهو- لامرد بوده است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان، سرعت متوسط تردد در شبکه راههای دارای تردد شمار در مدت مذکور را 80 کیلومتر در ساعت عنوان کرد و تصریح کرد: بیشترین سرعت متوسط در این مدت 140 کیلومتر درساعت مربوط به محور بندر شهید رجایی- بندرعباس به ثبت رسیده است.

یوسف عابدینی میزان عدم رعایت فاصله طولی توسط وسایل نقلیه در محورهای مواصلاتی استان را 9 درصد بیان کرد و گفت: بیشترین تخلف عدم رعایت فاصله طولی مجاز بین دو خودرو مربوط به محور خونسرخ-گچین، با ثبت 893 هزار و 353 وسیله نقلیه می باشد.

وی تصریح کرد: متاسفانه 16 درصد وسایل نقلیه در محورهای مواصلاتی استان سرعت مجاز را رعایت نکرده اند و بیشترین تخلف عدم رعایت سرعت مجاز نیز در محور بندر شهید رجایی-بندرعباس با 391 هزار و 85  وسیله نقلیه ثبت گردیده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: