به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ، رضا کمالی زرکانی در این خصوص گفت : دوفصل نامه علمی ترویجی پژوهش نامه فرهنگی هرمزگان شماره 17به همت بخش پژوهش اداره کل منتشر شد.

وی افزود : در این پژوهشنامه ،مقالات متعددی در حوزه های مختلف تاریخ ، فرهنگ و هنر هرمزگان انتشار یافته که از جمله می توان به مقالات : " رقابت بندرعباس در عصر نادر شاه افشار و دلایل برآمدن بوشهر به قلم احمد بازماندگان خمیری ، " بررسی بن مایه های اسطوره ای در باورهای عامیانه غرب هرمزگان به قلم ایوب مرادی ، " بررسی فرایندهای واجی گویش لمزانی به قلم فاطمه توکلی رستمی و محمد صالح ارزن کار" ، " نسبت جنسی در هنگام تولد در اوسنه های عامیانه هرمزگان به قلم مصطفی سعادت " ، هرمزگان در سفرنامه نئارخوس به قلم محمد میردادی، نرگس بهادری " و " ملمداس در گستره اساطیر آب به قلم سارا عباسی " اشاره کرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از همه محققان ، پژوهشگران و اساتید که در پربار نمودن این پژوهشنامه و به ویژه داوران انتخاب مقالات تقدیر و تشکر کرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: