به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان،هادی ابراهیمی افزود: کاریابی "کارجویان" و "همیار" در شهرستان بندرعباس و کاریابی "آتیه سازان" شهرستان حاجی آباد از جمله کاریابی های استان هستند که خدمات مذکور در آنها صورت می گیرد.

وی اظهارداشت: بر اساس تکالیف مندرج در بند پ ماده 67 قانون ششم توسعه مبنی بر واگذاری برخی از فعالیتها به بخش غیر دولتی و ماده 20 آیین نامه اجرایی کاریابی های داخلی و همچنین در راستای کاهش مراجعه حضوری ارباب رجوع به دستگاههای اجرایی و ارائه خدمات الکترونیکی این خدمات به کاریابی های استان واگذار شده است.

وی اضافه کرد: کارفرمایان متقاضی می توانند از طریق سامانه اشتغال اتباع خارجی ( سامانه سابک ) به آدرس :atba.mcls.gov.ir نسبت به ثبت درخواست موردنظر خود اقدام نمایند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: