به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، محمد حسین نوروزی  بیان داشت: خوشبختانه در حوزه مسئولیتهای اجتماعی اقدامات خوبی در سطح استان هرمزگان در بخش های مختلف به جهت خدمت رسانی به مردم صورت گرفته است.

یکی از وظایف اصلی مجموعه بزرگ خانواده شرکت پالایش گاز سرخون و قشم تولید پایدار گاز و تامین انرژی مورد نیاز کشور بوده که همه این اقدامات در راستای ایفای نقش مسئولیتهای اجتماعی در سطح صنعت گاز کشور می باشد که بحمدالله باعث ایجاد رضایتمندی در بین ذی نفع ها و همه مصرف کنندگان گاز شده است.

وی با بیان اینکه شرکت پالایش گاز سرخون و قشم با تامین پایدار انرژی، زمینه های پایداری و رضایت اجتماعی را فراهم می کند، گفت: این در حالی است که هم اکنون صنایع عمده و جز ، نیز کارگاههای تولیدی بسیاری با جایگزینی گاز به جای سایر سوختهای فسیلی در مصارف خانگی و به ویژه صنعتی موجبات کاهش ردپای کربنی اقتصاد کشور یا همان حرکت در جهت اقتصاد سبز را فراهم می سازد که در این صورت می توان گفت انجام پروژه هایی در راستای مسئولیتهای اجتماعی رسالت اصلی شرکت پالایش گاز سرخون و قشم می باشد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: