به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،فاطمه نوروزیان ادامه داد: هنوز میزان بستری و مرگ و میر بر اثر بیماری کرونا در این استان بالاست و از چند روز گذشته مراجعه‌های سرپایی و به دنبال آن موارد بستری و حتی مرگ و میر به نسبت بالا رفته است.

وی اضافه کرد: این وضعیت زنگ خطری درخصوص احتمال آغاز پیک سوم کروناست که خدای نکرده اگر ایجاد شود به پیک دوم متصل می‌شود و قطعا با توجه به خستگی کادر درمان و بهداشت وضعیت بدتر و شدیدتری ایجاد می‌کند.

وی بیان داشت: راه‌حل برون رفت از این وضعیت و همه‌گیری کرونا نیر رعایت پروتکل‌های بهداشتی و پرهیز از هرگونه تجمع است، مردم قانون شفا که «ش» به معنی شستن دست‌ها، «ف» به معنای فاصله گذاری فیزیکی و «الف» به مفهوم استفاده از ماسک است را بکار گیرند.

نوروزیان اظهار داشت: هرمزگان از نظر رعایت پروتکل های بهداشتی چهارمین اُستان محسوب می‌شود و اما درصد رعایت بالا نبوده و ۵۲ درصد افراد این پروتکل ها را رعایت می‌کنند.

وی تصریح کرد: همچنین این استان از نظر رعایت ماسک در کشور اول محسوب می‌شود اما به نسبت خودش در ماه‌های قبل درصد استفاده از این وسیله کاهش یافته و از ۸۰ تا ۸۵ درصد به ۶۶ درصد رسیده است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تقاضا کرد: مردم به پروتکل‌های بهداشتی و به خصوص ماسک بسیار اهمیت داده و آن‌ها را بکارگیرند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: