به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، جواد شهابی اظهار کرد:  عملیات عیب یابی پوشش خط تغذیه طولا/قشم به روشPCM/ACVG برای اولین بار به همت کارشناسان متخصص واحد بازرسی فنی این شرکت  صورت پذیرفت که به موجب این عملیات عیوبی در طول خط مذکور کشف گردید .  

وی افزود: روش Pipeline Current Mapping (PCM) یکی از روش های مدرن بازرسی وضعیت سیستم حفاظت کاتدی و کیفیت پوشش خطوط لوله بوده و اساس این روش بر مبنای استفاده از جریان متناوب، تعقیب جهت و مقدار آن در داخل لوله می باشد و این روش با استفاده از جریان های متناوب و با فرکانس های مختلف قادر به تشخیص تداخل جریان استاتیکی و دینامیکی در محیط های شلوغ شهری است.

شهابی عنوان کرد: واحد بازرسی فنی و نشت یابی شرکت گاز استان هرمزگان،در برنامه ها و بازرسی های خود  با استفاده از به روز ترین روش ها و استاندارد ها ی موجود ،عملیات پایش را که باعث  کاهش خسارات احتمالی و جلوگیری از هدر رفت  سرمایه های ملی کشور می شود، عملیاتی می کند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: