به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،علی صالحی گفت: این رفع تصرفات پس از طی روند قانونی و انجام استعلامات موردنیاز از مراجع ذیربط با صدور دستور قضایی به مرحله اجرا درآمده است.

وی خاطر نشان کرد : با حضور دادستان عمومی و انقلاب قشم در محل ، مأموران یگان حفاظت از اراضی ملی با همکاری پلیس اقتصادی فرماندهی انتظامی شهرستان قشم نسبت به رفع تصرف و اعاده وضع سابق این اراضی اقدام کردند.

رییس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه افزود : همچنین به دستور مقام قضایی ، هشت عدد تابلو بزرگ هشدار اراضی ملی و دولتی در محدوده این اراضی نصب شده است.

وی در پایان با هشدار به متصرفین اراضی ملی تأکید کرد: هر گونه زیاده خواهی و دست اندازی به منابع طبیعی ، واکنش شدید دستگاه قضایی و مجازات متخلفین  را به همراه خواهد داشت.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: