به گزارش خبرگزاری برنا در  هرمزگان ، سیامک نیکان اعلام کرد: طبق گزارش سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان حائز رتبه نخست در  مجموع شاخص های عمومی کشوری در سال 1398 سازمانهای استانی شده است.

وی افزود: این سازمان در شاخص عمومی با کسب امتیاز 885.8 و در شاخص اختصاصی با کسب امتیاز 925  توانست در مجموع 1810.8 (90.5 درصد تحقق) امتیاز کسب نماید که حائز رتبه دوم کشور در مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی شود.

نیکان اظهار داشت: سازمان صمت قم 1869.7 امتیاز (93.5 درصد تحقق) حائز رتبه اول، سازمان صمت هرمزگان با 1810.8 امتیاز (90.5 درصد تحقق) حائز رتبه دوم و آذربایجان شرقی با 1792.7 امتیاز  (89.6 درصد تحقق)  حائز رتبه سوم کشور شدند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: