به گزارش خبرگزاری برنا در  هرمزگان، مدیر کل شیلات استان در این نشست با بیان اینکه تامین میگو مولد عاری و مقاوم در برابر بیماری از اهمیت ویژه ای برای صنعت تکثیر و پرورش میگو برخوردار است گفت: بدون شک تداوم حرکت و رشد در صنعت تکثیر و  پرورش نیازمند توجه و کار تحقیقاتی در این زمینه است.

عبدالرسول دریایی با اشاره به فعالیت های تحقیقاتی صورت گرفته با مشارکت پژوهشکده  اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان گفت: بدون شک ورود بخش خصوصی به این مقوله می تواند تاثیر گذار و مقدمات پیشرفت را به وجود آورد.

وی در ادامه برتشکیل کمیته تخصصی واردات میگوی مولد با مشارکت شیلات، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان ،سازمان نظام مهندسی، سازمان دامپزشکی و ... در سطح کشوری و با زیر شاخه های استان و همچنین تشکیل اتحادیه برای پیشرفت صنعت تکثیر میگو تاکید کرد.

دریایی استفاده از تجربیات شکست های کشورهای دیگر در صنعت تکثیر و پرورش میگو را دلیلی برای نیاز به ورود میگو مولد عاری از بیماری خواند و گفت: واردات مولد میگو و رفع موانع آن نیز با محوریت بخش خصوصی و در موزات آن حرکت در مسیر خود کفایی در تولید مولد میگوی سالم و عاری ازبیماری باید هرچه سریعتر عملیاتی و تحقق یابد  .

وی افزود: در این خصوص 3 مجوز برای راه اندازی مرکز اصلاح نژاد و میگوی عاری از بیماری صادر شده است.

گفتنی است در حال حاضر 85 درصد مولد میگوی موردنیاز در صنعت پرورش میگو جهان به صورت واردات از کشورهای آمریکا و تایلند تامین می شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: