به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان، علی باقر زاده همائی گفت :مهمترین تکلیف ما در سال جهش تولید حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها است .علی باقرزاده همائی افزود :در سال جهش تولید رسالت سنگینی بر دوش ما قرار دارد تا نگذاریم یک متر از این زمین‌های کشاورزی به‌صورت غیرمجاز تغییر کاربری یابد.
 
وی در نشست شورای معاونین سازمان با اعلام این مطلب اظهار کرد : براساس قوانین هرگونه  بنا به دلیل ساخت‌وساز غیرمجاز تخریب شده است.
 
باقر زاده همائی خاطر نشان کرد : براساس همکاری و هماهنگی‌های انجام شده با نیروی انتظامی، نیروهای مسلح و وزارت کشور یگان حفاظت سازمان امور اراضی کشور طراحی و راه‌اندازی شده است. 
 
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان تاکید کرد: اکنون  یگان حفاظت  امور اراضی  تشکیل و تجهیزات مورد نیاز آنها تأمین شده است که امیدواریم با به‌کارگیری این یگان و همکاری و هماهنگی سایر دستگاه‌ها بتوانیم در برخورد با تخلفات حوزه تغییر کاربری اراضی مؤثر واقع شویم.
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: