به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، حکم انتصاب حسین رفیعی به سمت رییس هیات کونگ فو و هنرهای رزمی، غلامعلی دانشور به عنوان رییس هیات تیراندازی با کمان و محمد راستی به سمت رییس هیات وزنه برداری منطقه آزاد قشم توسط حمیدرضا مومنی رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اهدا شد.

براساس این گزارش، رضا حیدری رئیس فدراسیون کونگ فو و هنرهای رزمی در حکم انتصاب حسین رفیعی آورده است؛ احتراما با عنایت به تفاهم نامه فی مابین وزارت ورزش و جوانان و سازمان منطقه آزاد قشم و پیشنهاد شماره  99.100.608مورخ  99.04.10 سازمان منطقه آزاد قشم و موافقت این فدراسیون و نظر به تبصره 2 و3 ماده 10 آیین نامه هیات های ورزشی به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست هیات کونگ فو و هنرهای رزمی منطقه آزاد قشم منصوب می شود. امید است با اتکال به ایزد منان در امور محوله موفق باشید.

همچنین غلامرضا شعبانی بهار رییس فدراسیون تیراندازی با کمان نیز در حکم انتصاب غلامعلی دانشور آورده است: با عنایت به پیشنهاد رییس محترم هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم به شماره 98.100.2087 مورخ 98.11.26 و نامه شماره 96.ص.100.1155 مورخ 96.09.26 تفویض اختیار مسئولیت اداره ورزش و جوانان به نامبرده و همچنین با استناد به بخشنامه شماره ص.327196 مورخ 96.10.19 موضوع معرفی روسای هیات ها توسط مدیر ورزش و جوانان منطقه آزاد قشم به موجب این حکم جنابعالی به مدت دو سال به عنوان رییس هیات تیراندازی با کمان سازمان منطقه آزاد قشم منصوب می گردید. امید است با اتکال به ایزد منان و تلاش در راستای تحقق اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران ضمن بهره مندی از نیروهای متخصص و کارآمد در توسعه و ارتقا سطح کمی و کیفی این رشته موفق و موید باشید.

گفتنی است علی مرادی رییس فدراسیون وزنه برداری نیز در حکم انتصاب خطاب به محمد راستی آورده است: با استناد به نامه شماره  99.100.596 مورخ 99.04.10 از سوی ریاست محترم هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم به موجب این حکم جنابعالی از تاریخ مذکور به مدت چهارسال به سمت رییس هیات سازمان منطقه آزاد قشم منصوب می شوید. امید است با اتکال به خداوند قادر و متعال و همچنین بکارگیری افراد متعهد و متخصص در انجام امور محوله موفق و موید باشید.

براساس این گزارش، احکام روسای این هیات ها توسط حمیدرضا مومنی رییس هیات مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد قشم در جلسه ای با حضور جلیل حقگویان مدیر ورزش و جوانان این سازمان تقدیم گردید.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: