به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،سالاری در این جلسه اظهار داشت: پدیده ساخت ساز‌های غیرمجاز معضلی است که باید برای برون رفت از آن اقدامات پیشگیرانه را بعمل آورد و از فعالیت سودجویان در ساخت ساز‌های غیرمجاز خودداری بعمل آورد.

محمد زرنگاری معاون برنامه ریزی وهماهنگی امور عمرانی فرماندری شهرستان گفت: با توجه به اینکه در برخی از روستا‌ها ساخت و ساز غیرمجاز مشاهده می شود، برخورد جدی با متخلفان ،متصرف کنندگان و سودجویان در این حوزه توسط دستگاه های متولی و دهیاران در ابتدای تخلف صورت خواهد گرفت.

وی افزود: از مردم خواسته شده درصورت مشاهده هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز این موضوع را با اطلاع رسانی به موقع به دستگاه های منابع طبیعی ،راه و شهرسازی ،دهیاران و در این امرخطیر  مسئولان امر را یاری نمایند.

سالاری خاطر نشان کرد: در راستای حفاظت ازاراضی ملی گشت های مستمر توسط نیروهای یگان حفاظت این شهرستان ادامه دارد وبررسی هرگونه اخبار درخصوص تخریب وتصرف اراضی ملی، آتش سوزی ویا قطع درختان ازطریق سامانه 1504 یگان حفاظت وبه صورت رایگان می باشد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: