به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،سینامسعودی گفت:حمیدرضا حاجب نژاد از اساتید جوان و موفق استان است که  به مدت یکسال بعنوان مشاور و مدیر برنامه ریزی و توسعه همگانی کمیته موی تای استان هرمزگان منصوب شده است.

وی خاطرنشان کرد : حاجب نژاد از مربیان ورزشی در رشته فیتنس و بدنسازی است که با عنوان دبیر نهاد ورزشی گستران گامبرون نیز در حال فعالیت است.

مسئول کمیته موی تای در پایان با اهدای حکم انتصاب، توسط رئیس هیئت انجمن های ورزشی استان بیان کرد: امیدواریم در این یک سال با عنایت به تخصص و تجربیات ارزشمند جنابعالی شاهد پیشرفت در این رشته ورزشی بوده و ورزشکاران مستعد شناسایی شوند تا در عرصه ها ورزشی بدرخشند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: