به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،فیروزی عنوان کرد :این دوره در دوبخش سنی پایه و آزاد و به صورت مجزا و با تعداد افراد محدود زیر 10 نفر برگزار شد که حتی فاصله گذاری در بین شرکت کنندگان رعایت شده بود.

وی در پایان با تشکر از رئیس انجمن های ورزشی استان و نایب رئیس کمیته اسکی روی آب و مسئول کمیته بیان کرد:این دوره یک روز قبل از اعلام محدودیت تردد و منع برگزاری کلاسه ها و مجامع برگزار شده است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: