به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، عباس امینی‌زاده در مراسم رونمایی از سالنامه آماری سالهای ۹۶ و ۹۷ شهرداری بندرعباس که با حضور معاونین شهرداری، مدیران و کارشناسان آمار بخش‌های مختلف شهرداری بندرعباس برگزار شد، اظهار کرد: همه ما نسبت به اهمیت مسئله آمار در برنامه‌ریزی هرچه بهتر واقف هستیم و می دانیم چه ارزشی دارد.

وی ضمن قدردانی از مدیران و کارشناسان آمار در جمع‌آوری و راستی آزمایی آمار بخش‌های مختلف شهرداری بندرعباس، افزود: مقام معظم رهبری نیز به این مسئله اشاره روشن و دقیق دارند و آمار را، به ستون فقرات تشبیه کرده‌اند.

شهردار بندرعباس خاطرنشان کرد: مبنای فعالیت هر دستگاه آمار و اطلاعات دقیق بوده و جمع‌آوری آمار درست زمینه ساز شفافیت است.

امینی‌زاده با اشاره به دیگر مزایای آمار دقیق، گفت: شناسایی نقاط قوت و ضعف در عملکرد دستگاه از دیگر مزایای این فرآیند است و اگر تحلیل آمار نداشته باشیم و اطلاعات را خوب جمع آوری نکنیم، دچار مشکل خواهیم شد.

این مقام مسئول عنوان کرد: اگر بخواهیم چارجوب درست برای تجزیه و تحلیل کیفیت عملکرد داشته باشیم، باید آن را به کمیت تبدیل کنیم که در صورت داشتن اطلاعات و آمار میسر می شود.

وی همچنین عنوان کرد: کسی که نگاه برنامه ریزی داشته باشد، اهمیت کار آمار را بهتر درک می‌کند، زیرا این امر مبنای توسعه آینده و کیفیت عملکرد در آینده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: