به گزارش خبرگزاری برنادرهرمزگان،امیرحسین طاهری فرضمن تبریک هفته وحدت و ولادت پیامبراکرم(ص) گفت:دانشگاه مذاهب اسلامی یکی ازاساسی ترین واحدهای آموزشی وتربیتی نسل جوان به جهت اهمیت بخشیدن نقش جوان درتقریب مذاهب وپررنگ کردن نقش و وظایف این قشر به شمارمیرود.

وی گفت:از آن جایی که حمایت های مدیرکل ومعاونت امورجوانان اداره کل ورزش وجوانان وتاکیدات ایشان به جهت ورود خانه جوانان به مسائل فرهنگی و مذهبی و بالابردن سطح کارگاه های آموزشی وفعالیت های خانه جوانان درامر خدمت رسانی درتوانمندسازی وآگاهی بخشی قشرجوانان درمسائل علمی،فرهنگی،مذهبی،آموزشی و...بوده است طی یک جلسه با رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی واحد بندرعباس گفت و گو کردیم.

رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی واحد بندرعباس ضمن تشکر از توجه و همکاری های معاونت امورجوانان در این جلسه بیان کرد:ازاصلی ترین برنامه های دانشگاه باتوجه به تاکیدات مقام معظم رهبری،ورود به مسئله گام دوم انقلاب،آماده سازی نیروهای جوان برای ترویج فرهنگ تقریب مذاهب و حضوردرعرصه های علم آموزی میباشد.

حجت الاسلام ابراهیمی اظهارکرد:دانشگاه مذاهب اسلامی دارای ظرفیت واساتید مجرب میباشد که آماده همکاری ومعرفی آن ها به خانه جوانان هستیم.

وی خاطرنشان کرد:درگذشته برنامه های بسیارخوبی راباهمکاری مجموعه جوانان ازقبیل برنامه هفته وحدت،برگزاری دوره آموزشی و...داشتیم که نتایج بسیارخوبی رادربرداشت.

ابراهیمی گفت:بااستفاده از ظرفیت دومجموعه خانه جوانان و دانشگاه مذاهب اسلامی میتوان درسطح استان اقداماتی درسطح کلان تر وفعالیت های گسترده ای درشهرستان های استان نمود.

مدیر خانه جوانان ضمن تشکراز حمایت و اعلام همکاری مجموعه دانشگاه مذاهب گفت:باتوجه به حمایت های معاونت امور جوانان وتوانمندسازی نیروهای جوان و ظرفیت های خانه جوانان ، ما امروز ظرفیت پرداختن به هرنوع تولیدوتدوین محتوای آموزشی درقالب فیلم و طراحی پوستر آموزشی و نشر ازطریق کانال های متعدد رسانه ی مجازی راداریم که مکملی درکنارظرفیت های دیگر دومجموعه به جهت پیشبرد اهداف درراستای خدمت رسانی به قشر جوان خواهیم بود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: