به گزارش خبرگزاری برنا در  هرمزگان، سید هادی حسینی در خصوص درخشش دانش آموزان این مدیریت در پنجمین دوره جشنواره ملی ابن سینا گفت: دانش آموزان عضو پژوهش سرای دانش آموزى ناحیه دو بندرعباس ابوالفضل حسین زاده و فرنام سهرابی پور از دبیرستان اسدپور دوره دوم  ، ستاره سلمانی و فاطمه رشیدی از هنرستان آیت الله صدر موفق شدند  نشان طلایی پنجمین دوره جشنواره ملی ابن سینا را کسب نمایند.

وی افزود:دانش آموزان امیرحسین دیوارگر ، علیرضا ارشادی ، سپهر معقولی و اویس مُستوفی فرد از دبیرستان نمونه دولتی جامعه الصادق توانستند نشان نقره ای محور دستاوردها و اختراعات پنجمین دوره جشنواره ملی دانش آموزى ابن سینا را از آن خود نمایند.

لازم به ذکر است : این دانش آموزان ضمن کسب نشان های طلایی و نقره ای موفق شدند مجوز حضور به مسابقات بین المللی  این دوره را دریافت نمایند.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو بندر عباس، ضمن آرزوی موفقیت و پیروزی در مراحل بین المللی  این افتخار را به دانش آموزان گرامی، خانواده محترمشان و جامعه فرهنگی به ویژه فرهنگیان  و دانش آموزان ناحیه دو تبریک گفت.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: