به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، علی باقرزاده همائی در خصوص طرح توسعه باغات در اراضی شیبدار در این استان اظهار کرد: ایجاد اشتغال و افزایش درآمد روستاییان و جلوگیری از مهاجرت آنها، استفاده بهینه از آب و خاک و مدیریت رواناب، کاهش خسارت سیل و کنترل رواناب و افزایش سطح تولیدات باغی از مهمترین اهداف ایجاد باغها در اراضی شیبدار می باشد.

وی همچنبن در خصوص شناسایی، مکان یابی، استعدادیابی جهت طرح توسعه باغات در اراضی شیبدارابراز داشت: طبق بررسی های اولیه اراضی مناطق کوهستانی سیاهو، فارغان، کوهشاه احمدی، بستک و بشاگرد قابلیت اجرای این طرح را داشته که مطالعه برای شناسایی و مکان یابی توسط مدیریت باغبانی سازمان انجام شده است.

باقرزاده در ادامه تصریح کرد: برای احیاء اراضی در شرایط فعلی بایستی از گونه هایی همچون انجیر (بومی)، انگور، انار بومی ،گیاهان دارویی، کنار پیوندی و سپستان استفاده شود که نیاز آبی خیلی کم و ارزش اقتصادی بالایی دارند .

وی همچنین اظهار کرد: از سال گذشته تاکنون  100 هکتار از طرح توسعه باغات در اراضی شیبدار در مناطق حاجی آباد و سیاهو بندرعباس اجرا شده است.

رییس سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان در پایان خاطرنشان ساخت: ارقام مناسب کشت در اراضی شیبدار با توجه به نتایج بررسی ها و تحقیقات میدانی به عمل آمده شامل انجیر سبز استهبان برای شمال حاجی آباد و انجیر های بومی برای سایر مناطق استان می باشد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: